Budapest I. ker. Fő u. 5. szám alatti aknaút eltömedékelési munkálatai

Projekt megvalósulásának ideje:  2015.01

Projekt leírása:Vízilétesítmébny eltömedékeléssel történő megszűntetése

  • Állagmegóvás
  • Teljes szigetelés
  • Tömedékelés
  • Rekultiválás